Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Prawo.eu - Forum prawne

Regulamin i zasady tworzenia treści

Preambuła

 • Używasz Forum na własną odpowiedzialność.
 • Może zdarzyć się, że na Forum znajdziesz nieprawdziwe informacje.

Nie gwarantujemy prawdziwości, kompletności i użyteczności żadnej z informacji. Na Forum ciągle pojawiają się nowe informacje, dlatego niemożliwe jest sprawdzenie każdej z nich pod kątem wiarygodności. Nie monitorujemy na bieżąco wszystkich informacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich treść.

Żaden z autorów, współpracowników, sponsorów, administratorów albo ktokolwiek związany z Forum w żaden sposób nie może być odpowiedzialny za pojawienie się niedokładnej lub oszczerczej informacji lub za sposób użycia jej przez internautów.

Rozdział I - Definicje

1. Jako Forum rozumiemy stronę internetową prawo.eu wraz ze wszystkimi jej podstronami, dostępną również pod wszelkimi innymi domenami.

2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Forum.

3. Pełnoprawny Użytkownik to użytkownik, który jest zarejestrowany w serwisie Forum.

4. Informacja to każda informacja dodana w dowolny sposób przez użytkownika do Forum.

5. Właścicielem Forum jest Prawo.eu.

6. Redaktorzy, administratorzy i moderatorzy tworzą Redakcję Forum.

7. Administrator lub moderator to Pełnoprawny Użytkownik wyznaczony przez Prawo.eu.

8. Redaktor to Pełnoprawny Użytkownik wyznaczony przez Administratora Prawo.eu.

Rozdział II - Zasady korzystania z Forum

 1. Językiem obowiązującym na stronach Forum jest język polski.
 2. Korzystanie z Forum jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich użytkowników.
 3. Staraj się pisać poprawnie i dbać o poziom wypowiedzi okazując tym samym szacunek dla innych uczestników dyskusji.
 4. Wszystkich użytkowników Forum obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.
 5. Swoje opinie wyrażaj zawsze w sposób kulturalny.
 6. Dla przejrzystości treści NIE PISZ WIELKIMI LITERAMI, bo są one uznawane za krzyk.
 7. Nowe wątki umieszczaj w odpowiedniej kategorii zgodnej z jej opisem.
 8. Przed założeniem wątku upewnij się czy nie założono już podobnego o tym samym zagadnieniu.
 9. Nadawaj wątkom tytuły, które krótko i rzeczowo będą odzwierciedlać treść w nich zawartą. Osoba szukająca czegoś na stronach Forum będzie mogła to łatwiej odnaleźć. Zakładając nowy wątek nie nadawaj mu tytułów w stylu „Pomocy” lub „Problem”.
 10. Trzymaj się tematu dyskusji. Jeżeli chcesz zmienić temat, załóż nowy wątek.
 11. Zgadzając się z Regulaminem, wyrażasz zgodę na to, że podczas korzystania z Forum nie będziesz wykorzystywał go do wysyłania treści, które:
  • zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
  • obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego), inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego),
  • zawierające pomówienia, naruszają dobra osobiste (art. 23 Kodeksu
  • cywilnego),
  • naruszają prawa autorskie (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
  • propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.) i środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
  • zawierają zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,
  • są reklamami (innymi niż opisane w zakładce Reklama),
  • dla Forum nie dotyczą tematyki kategorii, w której utworzono wątek,
  • zawierają spamy (spamem jest również celowe wysyłanie niechcianych informacji za pomocą kanału prywatnej wiadomości do innego użytkownika Forum),
  • naruszają zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje,
  • zawierają informacje znieważające drugą osobę lub posądzających ją o działalność sprzeczną z prawem. Dotyczy to także wszelkiego rodzaju „ostrzegania przed oszustami”. Jeżeli masz dowody, że ktoś jest oszustem – zgłoś sprawę do odpowiednich władz. Forum nie jest miejscem do tego,
  • są zamierzonym wpływaniem na innych Użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia (następstwem czego jest wywołanie kłótni) poprzez wysyłanie napastliwych i/lub kontrowersyjnych i/lub nieprawdziwych przekazów,
  • zawierają różnego rodzaju zabiegi erystyczne (tzw. „trollowanie”, „ad personam”, celowe przekręcanie nazwy innego użytkownika),
  • naruszają ogólnie przyjęte zasad netykiety,
  • są działaniem na szkodę serwisu.
 12. Publikowane na stronach Forum informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Prawo.eu nie bierze odpowiedzialności za ich treść.
 13. Wszystkie umieszczane na stronach Forum informacje są tworami ich autorów (użytkowników).
 14. Dodając Informację na stronach Forum z innego źródła użytkownik podaje ich pochodzenie oraz link źródła informacji.
 15. Dodawanie Informacji do niektórych stron zarezerwowane jest dla Pełnoprawnych Użytkowników o określonej randze.
 16. Pełnoprawni Użytkownicy o określonej randze nabywają dostęp do dodatkowych funkcjonalności w serwisie, w tym m.in. do publikacji do oznaczania informacji dodanych przez innych użytkowników z oznaczeniem „Blog” lub „Ważne”, moderowania wątków, których są autorami.
 17. Dodając informację użytkownik wyraża zgodę na zapisanie w bazie danych Forum i adresu IP komputera, z którego dodano informację oraz czasu dodania informacji.
 18. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne konto, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem. Redakcja zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobistych Użytkownika (lub innych informacji o Użytkowniku) na żądanie uprawnionych organów państwa.
 19. W dbałości o zachowanie ciągłości informacji tworzonej przez różnych użytkowników dodając informacje na Forum użytkownik może ją edytować przez okres 60 minut. Po upływie 60 minut wszystkie zmiany wprowadzone przez użytkownika Forum są trwale zapisywane w systemie forum.
 20. Autor wątku może usuwać komentarze innych użytkowników w sytuacji, w której:
  • użytkownik obraża innych,
  • używa wulgarnego słownictwa,
  • jego wypowiedzi nie dotyczą tematu dyskusji
 21. Funkcja moderowania treści przez autora wątku dotyczy komentarzy, które nie są starsze niż 48 godzin.
 22. Redakcja posiada możliwość usuwania informacji (poprzez usunięcie całego tekstu lub jego części) niezgodnych z Regulaminem. Redakcja będzie dokonywać wszelkich starań, aby to robić. Nie jest to proces automatyczny, prosimy więc o zrozumienie - nie jest możliwe usuwanie lub edytowanie poszczególnych wiadomości natychmiast.
 23. Redaktor, administrator lub moderator ma prawo do usuwania komentarzy, zmiany rangi użytkownika a także zawieszenia lub zamknięcia konta użytkownika w sytuacji, w której:
  • użytkownik obraża innych,
  • używa wulgarnego słownictwa,
  • jego wypowiedzi nie dotyczą tematu dyskusji
  • nie stosuje się do próśb administratora lub moderatora o zaprzestanie powyższego,
  • użytkownik, który jest autorem wątku usuwa wypowiedzi innych użytkowników, które nie naruszają treści niniejszego regulaminu
 24. Dodawane przez użytkowników Informacje są moderowane przez redaktorów, administratorów i moderatorów. Każdy użytkownik, który zauważył Informację niezgodną z niniejszym Regulaminem, powinien natychmiast poinformować o tym drogą e-mailową prawo@prawo.eu lub za pomocą funkcji zgłaszania do moderacji.
 25. Teksty naruszające niniejszy regulamin, będą usuwane. Osobom naruszającym regulamin, zostanie ograniczony lub zamknięty dostęp do Forum. W razie poważnego wykroczenia sprawa zostanie zgłoszona do odpowiednich władz.
 26. Użytkownicy, których konto zostało zawieszone w danym miesiącu nie mogą być uwzględnieni w zakładce Ranking.
 27. Redakcja ma prawo do ograniczenia lub zamknięcia dostępu do Forum bez podania przyczyny.
 28. Prawo.eu nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji.

Rozdział III - Rejestracja, Pełnoprawni Użytkownicy, Rangi Użytkowników

 1. Rejestracja na stronach Forum jest darmowa i jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z bezpłatnego konta automatycznie po zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu oraz wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego. Warunkiem utrzymywania przez Prawo.eu założonego konta jest dokonanie przez użytkownika w terminie 7 dni od założenia konta potwierdzenia adresu poczty elektronicznej podanego przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym w sposób wskazany przez Prawo.eu w treści e-maila wysłanego na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.
 3. Poprzez dokonanie potwierdzenia adresu poczty elektronicznej podanego przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym, użytkownik stwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Użytkownik może posiadać na forum tylko jedno konto. Każde następne będzie usuwane.
 5. Prawo.eu nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 6. Administrator ma prawo do odmowy rejestracji użytkownika bez podania przyczyny.
 7. Redakcja ma prawo do zmiany rangi i uprawnień użytkownika Forum.
 8. Ranga użytkowników jest weryfikowana 1 raz w miesiącu.
 9. Użytkownik obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Rozdział IV - Redakcja Forum

 1. Redakcja ma obowiązek:
  • dbać o dobry wizerunek Forum,
  • moderować informacje dostarczane przez użytkowników,
  • ulepszać funkcjonowanie Forum,
  • dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum.
 2. Redakcja ma prawo do:
  • edytowania informacji zawartych na stronach Forum,
  • do usuwania informacji na stronach Forum z podaniem dowolnej przyczyny, lub też bez jej podania (całego tekstu lub jego części),
  • dysponowania Informacją zawartą na stronach Forum w zakresie ograniczonym do serwisów Prawo.eu.
 3. Redakcja z ważnej przyczyny może zmienić niniejszy Regulamin po uprzednim powiadomieniu użytkowników o takiej decyzji. Powiadomieniem jest umieszczenie stosownej informacji na stronie głównej Forum w widoczny sposób na okres siedmiu dni.
 4. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za:
  • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez użytkownika z Forum,
  • za problemy w funkcjonowaniu Forum, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Redakcja przy zachowaniu należytej staranności nie była wstanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec,
  • niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie, Forum przez Użytkowników,
  • skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie informacji,
  • przerwy w świadczeniu Forum zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych niezależnych od Redakcji Forum;
  • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Redakcji.

Rozdział V - Ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie Informacje podane przez użytkownika podczas Rejestracji nie będą bez jego wiedzy i zgody w żaden sposób przetwarzane, za wyjątkiem przetwarzania na potrzeby serwisów Prawo.eu.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady ochrony prywatności Użytkowników określa dokument „Polityka prywatności”

Rozdział VI - Ustalenia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.2016 r.
 3. Rejestrując konto użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin i wszystkie jego postanowienia.
 4. Od wszystkich ustaleń regulaminu przysługuje odwołanie do Redakcji.
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego