Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Prawo.eu - Forum prawne

Powrót do listy ekspert radzi

Zwrot nadpłaconych alimentów

Złożyłem pozew o obniżenie alimentów na dziecko, sąd je obniżył wstecz jednak zostały już ściągnięte, gdyż toczy się aktualnie postępowanie egzekucyjne. Powiadomiłem komornika o tym wyroku, wyjaśnił mi, że powinienem uzyskać kaluzulę wykonalności. Jak mogę odzyskać te pieniądze.

 

 

 

Tytuł wykonawczy w takiej sprawie może uzyskać jedynie wierzyciel alimentacyjny a nie dłużnik, zatem występowanie o jego uzyskanie w opisanym stanie faktycznym jest bezcelowe, sąd winien oddalić taki wniosek.W pierwszej kolejności należałoby ograniczyć egzekucję do kwoty wynikającej z tego wyroku.

 

W tym celu konieczne jest złożenie wniosku o nadanie klauzuli prawomocności, ponieważ zgodnie z brzmieniem art. 365 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego  orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. Z uwagi na ten przepis komornik powinien po przedłożeniu mu prawomocnego wyroku sądu obniżającego alimenty na dziecko ograniczyć egzekucję do kwoty  jaka zostanie wskazana w tym wyroku. Komornik na podstawie tego wyroku nie jest jednak upoważniony do odzyskania nadpłaconych kwot, które w dacie prowadzenia egzekucji były należne. Nie może Pan również, o ile druga strona nie wyrazi na to zgody potrącić nadpłaconej kwoty z bieżącymi wierzytelnościami, ponieważ  stosownie do treści art. 505 pkt. 2 Kodeksu cywilnego  nie mogą być umorzone przez potrącenie m.in. wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania, do któych należą przede wszystkim świadczenia alimentacyjne (por. wyrok SN z 21.12.1967 r. I CR 481/67, OSNCPiUS 1968, Nr 11, poz. 186).Jednostronne oświadczenie dłużnika bez zgody wierzyciela będzie zatem w takim przypadku bezskuteczne.


Może Pan, w razie problemów z uzyskaniem nadpłaty, wystąpić do sądu z powództwem o zwrot nienależnego świadczenia na podstawie art. 410 „§ 2 Kodeksu cywilnego:”. Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia. Wyrok obniżający wysokość alimentów spowodował bowiem odpadnięcie podstawy świadczenia w dotychczasowej wysokości. Należy mieć jednak na uwadze, że wierzyciel może skutecznie bronić się podnosząc zarzut wskazany w art. 409 Kodeksu cywilnego: „Obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa, jeżeli ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu." W grę wchodzi również art. 411 pkt. 2 Kodeksu cywilnego, a zgodnie z nim: Nie można żądać zwrotu świadczenia, jeżeli spełnienie świadczenia czyni zadość zasadom współżycia społecznego”. Kwestię tę, w ewentualnym postępowaniu sąd rozważy wszechstronnie mając na uwadze sytuację obu stron. 

 

prawo.eu/porada prawna/forum prawne
Powrót do listy ekspert radzi

 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego