Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Prawo.eu - Forum prawne

Powrót do listy ekspert radzi

Interpretacja indywidualna w cudzej sprawie

Pytanie czytelnika: Mam pewne wątpliwości dotyczące stosowania prawa podatkowego, ale znalazłem wyjaśnienie identycznej sprawy w interpretacji indywidualnej, czy mogę się na niej oprzeć?

 

 

Zgodnie z brzmieniem art. 14 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926 z późn. zm.): „Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikującyh wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, są niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.”

 

Publikacja interpretacji po animizacji danych identyfikujących wnioskodawcę i inne podmioty, które zostały w niej wskazane zbliżają ją do interpretacji ogólnej, na którą może się powołać każdy podatnik podnosząc zarzut niezastosowania się do niej przez organ administracji podatkowej.

Interpretacje zarówno indywidualne, jak i ogólna umieszczne są w Biuletynie Informacji Publicznej,  przy czym  ogólne dodatkowo w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów. Formułując zarzut niezastosowania się przez organ podatkowy do interpretacji ogólnej należy zawszy powołać się na treść zamieszczoną w Dzienniku Urzędowym, ponieważ w takim przypadku sam biuletyn pełni wyłącznie informacyjną funkcję.

 

Jeżeli natomiast chodzi o interpretację podatkową wydaną w indywidualnej sprawie, to można spotkać się z poglądem, że ich umieszczanie Biuletynie zbliża je do interpretacji ogólnej, dlatego też każdy podmiot, który ją zastosuje podlega ochronie prawnej  wynikającej z zasady zaufania do organów państwa, o ile jego stan faktyczny podatkowoprawny odpowiada stanowi opisanemu we wniosku o wydanie interpretacji.

 

Teza powyższa budzi jednak wątpliwości, szczególnie w razie rozbieżności, gdy interpretacje wydane w różnych sprawach o tym samym stanie faktycznym są sprzeczne. Trudno byłoby przyjąć, aby podatnik miał prawo zastosować tę interpretację, która będzie dla niego bardziej korzystna.

 

Analizując zagadnienie należy też mieć na względzie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia, sygn. akt: I FSK 540/14, w którym wyrażono pogląd, że

„z interpretacji wydanej na rzecz innego podatnika nie można wywodzić korzystnych dla siebie skutków prawnych, jeżeli pozostają one w sprzeczności z prawidłową wykładnią prawa materialnego.”


To dość istotna wskazówka dla organów podatkowych, które o ile uznają, że interpretacja wydana w cudzej sprawie jest niezgodna z prawem, mogą w sposób odmienny zinterpretować prawo.

 

Mając powyższe na uwadze, w razie uzasadnionych  wątpliwości w zakresie stosowania prawa podatkowego, warto wystąpić o interpretację we własnej sprawie, natomiast w sporządzonym wniosku można przywołać inne interpretacje o tożsamym stanie faktycznym.

 

 

 

 

 

 

Pomocne orzecznictwo:

wyrok NSA z dni 14.04.2015 r. , sygn. akt: I FSK 540/14 - Wyrok NSA

 

 

 

 

 

 


Powrót do listy ekspert radzi

 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego