Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Prawo.eu - Forum prawne

Powrót do listy ekspert radzi

Najem miejsca w pokoju

Wynajęłam miejsce w pokoju w mieszkaniu, miałam mieszkać w nim z moją koleżanką ze studiów, ta jednak przerwała naukę i wyjechała, jej miejsce zajęła inna osoba, z którą niestety nie mogę się porozumieć. Chciałabym wypowiedzieć umowę, jednak właścicielka powołała się na zapis, z którego wynika, że została zawarta na okres dwóch lat. Czy rzeczywiście jestem związana tą umową w taki sposób?

 

 

 

Odpowiedż:

 

 

Umowa najmu miejsca w pokoju z uwagi na jej przedmiot  nie jest typową umową najmu lokalu  mieszkalnego  uregulowaną w art. 693 i nast.  kodeksu cywilnego, dlatego nie będą do niej miały zastosowania przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610).Odpowiedzi na postawione pytanie należałoby zatem szukać w przepisach kodeksu cywilnego regulujących stosunek najmu.

 

 

 

Zgodnie z tymi normami strony stosunku najmu mogą ustalić w umowie stosowny według własnego uznania termin wypowiedzenia, a jeżeli tego nie czynią obowiązywać będą terminy ustawowe, których długość uzależniona jest od tego, w jakich odstępach czasu płatny jest czynsz z tytułu umowy najmu.

 

Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony wynajmujący oraz najemca mogą wypowiedzieć najem tylko w wypadkach przewidzianych w umowie, a w przypadku zaistnienia okoliczności szczególnych wysłowionych w art. 682 oraz 685 kodeksu cywilnego – w trybie natychmiastowym.

 

Z taką sytuacją, która wypełniałaby dyspozycję przywołanych przepisów nie mamy jednak w omawianej sprawie do czynienia, ponieważ pierwszy z nich reguluje prawo do rozwiązania stosunku najmu przez najemcę w razie takich wad  najętego lokalu, które zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych, a drugi uprawnia z kolei wynajmującego do wypowiedzenia umowy w razie wykraczania przez najemcę  w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowego lub stwarzania uciążliwości utrudniających korzystanie z innych lokali.

 

W omawianej sprawie nastąpiło zawarcie umowy najmu na czas oznaczony  i  nie przewidziano w niej terminów wypowiedzenia. Na gruncie obowiązujących regulacji prawnych brak przepisów, które jednoznacznie wskazywałyby na możliwość wypowiedzenia miejsca w pokoju przez najemcę w braku zamieszczenia takich ustaleń w umowie - w sytuacji zawarcia jej na czas oznaczony.

 

 

Wydaje się jednak, że tak ukształtowany stosunek najmu w swej treści narusza zasady współżycia społecznego, ponieważ przedmiotem tej umowy nie jest wynajem lokalu, ale miejsca w pokoju, dla najemczyni nie jest z kolei obojętne z kim będzie ten pokój dzieliła, dlatego brak możliwości jej rozwiązania  pozostaje w sprzeczności z art. 5 kodeksu cywilnego. Sama zasada swobody umów określona w art. 353 (1) k.c. wskazuje, że strony mogą ułożyć stosunek prawny według własnego uznania, byleby jego treść nie sprzeciwiała się właściwości(naturze) stosunku, ustawie, ani zasadom współżycia społecznego.

 

Najemczyni może zatem powołując się na te przepisy złożyć wypowiedzenie – stosując się w tym zakresie do zasad ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego, tj. w art. 673 § 2, który stanowi, że  „Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.”

 

Orzecznictwo:

 

wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu, Wydział I Cywilny z dnia 20 stycznia 2017 roku, sygn. akt: I Ca 504/15

http://www.zarzadca.pl/prawo/orzecznictwo-sadowe/2982-i-ca-504-16-najem-miejsca-w-pokoju

 

 

 

 

 

prawo.eu/porada prawna, doradztwo prawne, najem, umowa najmu, wypowiedzenie, porada prawna
Powrót do listy ekspert radzi

 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego