Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Prawo.eu - Forum prawne

Powrót do listy ekspert radzi

Najem okazjonalny: przedłużenie umowy

Czy w przypadku przedłużenia umowy najmu okazjonalnego konieczne jest nowe oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji? Jako właściciel poniosłam już koszty notarialne poprzedniego, jednak umowa została zawarta na czas oznaczony i właśnie się kończy. Czy o przedłużeniu umowy należy powiadomić naczelnika urzędu skarbowego?

 

Najem okazjonalny to szczególny rodzaj najmu, wprowadzony do porządku prawnego w drodze nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatora z dnia 17 grudnia 2009 r.  Zapewnia właścicielowi nieruchomości skuteczną ochronę prawną w przypadku, gdy dotychczasowy najemca, mimo wygaśnięcia umowy najmu nie wydaje lokalu. W razie zawarcia umowy najmu okazjonalnego eksmisja nie wiąże się bowiem z koniecznością prowadzenia długotrwałego procesu, a sprowadza jedynie do złożenia we właściwym sądzie wymaganych przez ustawę dokumentów wraz z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu - oświadczeniu najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Taki akt opatrzony klauzulą wykonalności uzyskuje moc tytułu wykonawczego, który właściciel przedkłada komornikowi, to na tej podstawie przeprowadzana jest eksmisja. Umowa najmu okazjonalnego zmniejsza zatem w znaczny sposób ryzyko związane z najmem mieszkania,  ponieważ w przypadku eksmisji  sposób postępowania jest bardzo uproszczony.

Należy mieć jednak świadomość, że do obowiązków sądu  będzie należało przede wszystkim wnikliwe zbadanie, czy wynajmujący złożył wszystkie wymagane dokumenty, dlatego tak duże znaczenie ma ich właściwe przygotowanie i dopełnienie przewidzianych ustawa formalności.

Umowa najmu okazjonalnego powinna być zawarta na piśmie, jej zmiana również wymaga zachowania tej formy , o czym przesądza treść art. 19a ust. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Natomiast forma aktu notarialnego została zastrzeżona wyłącznie dla oświadczenia najemcy o poddaniu się egzekucji - art. 19a ust. 2 pkt 1 stanowi bowiem. że winno być ono  sporządzone  „w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d ust. 2”.  Z redakcji cytowanego powyżej przepisu wynika ponadto, że oświadczenie najemcy pozostaje w ścisłym związku z umową , dlatego też  przedłużenie umowy nie wymaga sporządzania kolejnego, jednak w aneksie, wyłącznie z ostrożności, dla zabezpieczenia interesów Wynajmującego,  należałoby powołać się na jego treść poprzez wskazanie, że moc zachowują dotychczasowe oświadczenia najemcy stanowiące załącznik do umowy.

Nowy akt notarialny byłby wymagany jedynie, gdyby zaszły zmiany dotyczące lokalu zastępczego, do którego  przeprowadzana jest  egzekucja komornicza, w przypadku konieczności zaktualizowania danych o tym lokalu  (jego adres, albo w sytuacji, gdy  oświadczenie podpisane przez właściciela lokalu zastępczego było sporządzone ze wskazaniem konkretnej daty).

Fakt zawarcia umowy najmu okazjonalnego należy zgłosić w urzędzie skarbowym w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, niedopełnienie tego obowiązku skutkuje tym, że umowa wywierać będzie takie same skutki jak każda inna umowa najmu tracąc swój walor „okazjonalności” - traktowana będzie  na równi ze standardową umową najmu, i wszystkie wynikające z niej roszczenia będą rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów.  Mając powyższe na uwadze, mimo że żaden przepis nie nakłada wprost obowiązku zawiadamiania o przedłużenia umowy najmu okazjonalnego, to jednak z  ostrożności należałoby powiadomić naczelnika urzędu skarbowego o tym, że taki aneks został sporządzony.

 


prawo.eu/porada prawna/doradztwo prawne/najem okazjonalny/przedłużenie umowy/umowa najmu okazjonalnego/egzekucja/oświadczenie najemcy
Powrót do listy ekspert radzi

 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego