Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Najaktywniejsi w miesiącu

Prawo.eu - Forum prawne

  •  
   CommentAuthorPrawo.eu
  • CommentTime29-11-2017 zmieniony
   
  UMOWA NAJMU INSTYTUCJONALNEGO  zawarta w dniu ................ r. w ................. pomiędzy:

  XXXX Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w ............ (00- 000), przy ul. XXXX, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ..........w .................. Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS ................, o kapitale zakładowym wynoszącym ..............złotych, o numerze NIP...................,
  reprezentowaną przez:

  ……………………………………………………………………. (imię i nazwisko)

  zamieszkałego w ………………………………………………………………………….. (adres)

  PESEL ……………………………………….. (lub seria i numer dowodu osobistego)  zwaną dalej: Wynajmującym

  a

  ………………………………………………………………………....…. (imię i nazwisko Najemcy)

  zamieszkałego w ………………………………………………………………………….. (adres)

  PESEL ……………………………………….. (lub seria i numer dowodu osobistego)


  Pełna treść w zakładce "Ekspert radzi"

  http://www.prawo.eu/ekspert_radzi/19/wzory-umow-umowa-najmu-instytucjonalnego
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego