Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Najaktywniejsi w miesiącu

Prawo.eu - Forum prawne

 1. Wzór oświadczenia o poddaniu się egzekucji z lokalu mieszkalnego.  OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI

  W TRYBIE ART. 777 § 1 PKT 4/ KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO  § 1

  ….., zwana dalej również „Najemcą”, oświadcza, że dnia ………………….. roku w ……….zawarła z ……, zam. ………….., ul. ……….., nr …………., której przysługuje prawo własności lokalu mieszkalnego i stanowiącego odrębną nieruchomość, służącego do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych, nie prowadzącą działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zwaną dalej również „Wynajmującym”, umowę najmu okazjonalnego lokalu, zwaną dalej również: „umową najmu”, mocą której między innymi:  - Wynajmujący oddał jej do używania, na czas oznaczony od dnia .. do dnia ………, lokal mieszkalny oznaczony numerem ……..,, znajdujący się w budynku położonym w ….. przy ul. …. pod numerem ……o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej ……. (………………….. metry kwadratowe), co do którego prawo własności przysługuje Wynajmującemu.  Więcej w zakładce "Ekspert radzi" na www.prawo.eu

  http://www.prawo.eu/extension/?PostBackAction=ExpertAdviceShow&ExpertAdviceId=15
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego