Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Najaktywniejsi w miesiącu

Prawo.eu - Forum prawne

 1. UMOWA

  o zarządzanie wynajmem lokalu

  zawarta w dniu ...................................., pomiędzy:

  ……………………………………………………………………………………………….......

  zwanym dalej „ZLECENIODAWCĄ”

  a

  ..............prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą.........., z siedzibą w Sopocie przy ul. ..............., wpisaną w dniu ..........roku do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem, posidajacym numer identyfikacyjny NIP ................. - zwaną dalej „ZLECENIOBIORCĄ”,

  o następującej treści:  1.Przedmiot umowy.  1.1 .ZLECENIODAWCA oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr ... o łącznej powierzchni .......m 2 położonego na ...... piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. ........w ............, dla którego Sąd Rejonowy w ............IV Wydział Wieczystych urządził i prowadzi księgę wieczystą KW nr..................– zwanego w treści umowy LOKALEM.  1.2. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez ZLECENIOBIORCĘ usługi polegającej na

  organizacji wynajmu LOKALU poprzez pozyskiwanie najemców, ich obsługę, prowadzenie

  rozliczeń i podejmowanie czynności w celu utrzymania przedmiotu najmu w stanie

  nadającym się do umówionego użytku, a w szczególności na:

  a) obsłudze rezerwacji LOKALU,

  b) prowadzeniu rozrachunków i rozliczeń z tytułu zawartych umów najmu,

  c) weryfikacji danych osobowych najemców (na podstawie dokumentu tożsamości, tj. dowodu osobistego lub paszportu) , inkasowaniu obowiązujących na terenie gminy opłat uzdrowiskowych i miejscowych, a także uiszczaniu ich na rzecz właściwego organu podatkowego ,

  d) opiece nad najemcami podczas pobytu ( przyjmowanie i załatwianie zgłoszeń dotyczących LOKALU),

  e) sprzątaniu apartamentu,

  f) wymianie bielizny pościelowej z posłaniem,

  g) wymianie ręczników,

  h) nadzorze technicznym nad LOKALEM, w przypadku awarii ZLECENIOBIORCA ma obowiązek powiadomić właściciela, a w razie potrzeby odpowiednie służby.

  i) dostarczaniu mydełek dla najemców.

  Pełny wzór umowy w zakładce "Ekspert radzi" na stronie prawo.eu:

  http://www.prawo.eu/extension/?PostBackAction=ExpertAdviceShow&ExpertAdviceId=11
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego