Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Najaktywniejsi w miesiącu

Prawo.eu - Forum prawne

 1. Pytanie czytelniczki:

  Nabyłam mieszkanie od dewelopera, najpierw zawarłam umowę deweloperską, w której złożyłam wniosek o zabezpieczenie moich roszczeń o wyodrębnienie lokalu a następnie umowę przyrzeczoną w formie aktu notarialnego. Teraz, już jako właściciel, złożyłam wniosek do Sądu o wykreślenie tego roszczenia, jednak został przez referendarza sądowego oddalony z tej przyczyny, że w akcie notarialnym brak mojej zgody na wykreślenie przysługującego mi roszczenia. Uważam, że to trochę nielogiczne, skoro jestem już właścicielem, to roszczenie o ustanowienie tej własności jest zbędne a moja zgoda wydaje się być oczywista. Proszę o wyjaśnienie jakie działania mogę w tej sytuacji podjąć. Problem polega na tym, że wzięłam kredyt na zakup lokalu i nie mogę ustanowić hipoteki.

  Odpowiedź:

  Wydaje się, że w opisanej sprawie doszło do naruszenia art. 626 § 3 kodeksu postępowania cywilnego poprzez jego niewłaściwą wykładnię i przyjęcie, że wniosek nabywcy o wykreślenie przysługujących mu roszczeń o wyodrębnienie lokalu garażowego i przeniesienie udziału we współwłasności wymaga wyrażenia zgody tegoż nabywcy w sytuacji, gdy roszczenie to wobec spełnienia świadczenia stało się bezprzedmiotowe. Umieszczanie zgody nabywców w akcie notarialnym wydaje się być pozbawione podstaw z uwagi na to, że roszczenie o przeniesienie własności nie jest ograniczonym prawem rzeczowym, co do którego ustawa wymaga osobnego zrzeczenia się takiego prawa jeśli ma być ono wykreślone z księgi wieczystej. Ponadto, w obecnie obowiązującym stanie prawnym akt notarialny nie zawiera już postanowień dotyczących wniosków wieczystoksięgowych. Są one osobnymi czynnościami notarialnym, zarejestrowanymi pod osobnym numerem repertorium A. W tej sytuacji wydaje się być zbędne zamieszczanie w osobnym paragrafie umowy zgody nabywcy na wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej, jeśli wola tejże strony (w przepisanej prawem formie, lub nawet wyższej niż przepisana) daje się odczytać w paragrafie odnoszącym się do żądań zamieszczenia takiego wniosku w systemie teleinformatycznym.

  Treść udzielonej porady wraz ze wzorem skargi w zakładce "ekspert radzi"


  http://www.prawo.eu/extension/?PostBackAction=ExpertAdviceShow&ExpertAdviceId=10
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego