Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Najaktywniejsi w miesiącu

Prawo.eu - Forum prawne

  •  
   CommentAuthorAlek
  • CommentTime24-05-2016
   
  Wykonywałem roboty budowlane jednak na część prac nie miałem umowy. Umówiłem się z właścicielem domu, że te prace jeszcze wykonam, ale nie spisaliśmy tego na piśmie i teraz ten właściciel nie chce mi za to zapłacić. Dostałem wynagrodzenie tylko na to, co było na piśmie. Co mogę w tej sytuacji zrobić?
 1. Jaki był charakter tych prac, co konkretnie Pan wykonywał? Możliwe są dwie opcje: albo umowa o roboty budowlane - w tym przypadku - w zakresie, który nie został potwierdzony na piśmie - taka umowa byłaby nieważna. Nie oznacza to jednak, że nieważność umowy przekreśla prawo do wynagrodzenia - można żądać zapłaty w drodze powództwa o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia.

  Druga opcja, to umowa o dzieło - taka nie wymaga zachowania formy pisemnej. Od właściwej kwalifikacji umowy należy więc zacząć.
  •  
   CommentAuthorAlek
  • CommentTime24-05-2016
   
  Wykonywałem prace murarskie a dodatkowo instalację elektryczną.
 2. To raczej nie będzie umowa roboty budowlane, czy właściciel przekazał Panu projekt, teren budowy, ustalono terminy przekazania robót, dokonywano wpisów do dziennika budowy.

  Ponadto cel umowy jest też istotny, ponieważ generalnie w takim przypadku zamierzenie budowlane obejmuje wzniesienie (w całości albo w części) określonego w projekcie "obiektu budowlanego", czyli budynku lub innej budowli lub kompleksu obiektów.
  Wydaje się, że należałoby tę umowę zakwalifikować jako umowę o dzieło (art. 627 k.c.). W takiej sytuacji właściciel nie ma racji, ponieważ umowa o dzieło nie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. W takiej sytuacji ma zastosowanie art.642 §1 kodeksu cywilnego stanowiący, że :"W braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła."
  •  
   CommentAuthorMichał
  • CommentTime25-05-2016
   
  Witam, pomyślałem, że podłączę się do tego wątku, choć moja sytuacja jest inna - ja zawarłem umowę o roboty budowlane na piśmie i część dodatkowych prac została uzgodniona ustnie, na jakiej podstawie mogę domagać się zapłaty?
 3. Na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Wzbogaconym bezpodstawnie jest ten, kto uzyskał korzyść w związku z wykonanymi pracami. Umowa o roboty budowlane zawarta w formie ustanej jest nieważna, dlatego zastosowanie ma art. 405 kodeksu cywilnego.

  Pomocne orzecznictwo:

  z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2007 r. , sygn akt: II CSK 344/2007 :


  "Nieważność umowy o roboty budowlane, ze względu na niezachowanie formy, uniemożliwia zasądzenie należności za wykonane roboty budowlane jako wynagrodzenia. Nie ma więc przeszkód, aby równowartość tych robót uwzględnić na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 listopada 2007 r. II CSK 344/2007 "

  z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 1 grudnia 2010 r. I CSK 64/2010 :

  W sytuacji, gdy podstawą zasądzenia należności było bezpodstawne wzbogacenie pozwanego kosztem powoda, powód, zgodnie z art. 6 w zw. z art. 410 § 1 i art. 405 k.c., powinien wykazać jakie roboty budowlano remontowe, wzbogacające pozwanego, wykonał na jego rzecz i jaka jest wartość tego wzbogacenia na dzień wyrokowania. Natomiast pozwany, który zarzuca wadliwe wykonanie robót, powinien wykazać istniejące wady oraz to, w jakim stopniu wpłynęły one na wartość jego wzbogacenia.
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego