Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Najaktywniejsi w miesiącu

Prawo.eu - Forum prawne

  •  
   CommentAuthorwaterfront
  • CommentTime4-06-2016 zmieniony
   
  Czy polskie przepisy pozwalają na postawienie domu pływającego przy linii brzegowej rzeki lub jeziora - na wodzie ?
  Fundament domu to jednocześnie "pływadło", ktore umożliwia zmianę lokalizacji domu.
 1. Przepisy nie regulują tej kwestii wprost, odpowiednich unormowań należy doszukiwać się w ustawie Prawo wodne z dnia z dnia 18 lipca 2001 r., Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późn. zm. W takim przypadku mamy do czynienia z tzw. szczególnym korzystaniem z wód (w przeciwieństwie do korzystania powszechnego i zwykłego), dlatego też stosownie do brzmienia art. 122 ust. 1. konieczne jest pozwolenie wodnoprawne. Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, jest starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej (art. 140 ust. 1). Uzyskanie tego pozwolenia wymagać będzie przedłożenia operatu wodnoprawnego, ponadto, gdy przystań zajmie powierzchnię powyżej 20 m b linii wydanie pozwolenia wymagać będzie ekspertyzy w zakresie oceny wpływu/oddziaływania na środowisko.

  Należy również uregulować kwestię prawa do terenu pokrytego wodą, który dom zajmuje -za jego użytkowanie pobierana jest opłata roczna, której wysokość reguluje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.


  W kwestii natomiast przemieszczania się domu po wodach, to w tym aspekcie mamy do czynienia ze statkiem, dlatego też zastosowanie ma ustawa o Żegludze Śródlądowej, konieczne jest zatem uzyskanie certyfikatu statku i wpisanie do „rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej”.
 2. Dziękuję za odpowiedź,
  dom do przemieszczania korzysta z usług tzw 'Pchacza", bo dom sam w sobie nie jest wyposażony w silnik pozwalający na samodzielne przemieszczanie się po wodzie.
  Widzę, jednak, że posiadanie silnika nie jest kryterium czy coś jest statkiem czy nie jest - taki paradoks budynków pływających.
 3. Zgadza się, posiadanie silnika nie jest kryterium wyróżniającym, definicję statku zawiera art. 5 ust. 1, pkt.1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
  o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 Nr 5 poz. 43 z późn. zm.).

  Zgodnie z tym przepisem statek to: "urządzenie pływające o napędzie mechanicznym lub bez napędu mechanicznego, w tym również prom, wodolot i poduszkowiec, przeznaczone lub używane na śródlądowych drogach wodnych do:
  a) przewozu osób lub rzeczy,
  b) pchania lub holowania,
  c) inspekcji, nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu żeglugowego lub szkolenia,
  d) ratowania życia lub mienia,
  e) połowu ryb,
  f) wykonywania prac technicznych, utrzymania szlaków żeglugowych lub eksploatacji złóż kruszyw,
  g) uprawiania sportu lub rekreacji,
  h) celów mieszkalnych, biurowych, gastronomicznych, hotelowych lub warsztatowych, a także jako przystanie pływające, doki lub zakłady kąpielowe;"
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego