Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Najaktywniejsi w miesiącu

Prawo.eu - Forum prawne

  •  
   CommentAuthorRobert
  • CommentTime2-06-2016
   
  Napisałem odwołanie od decyzji w zakresie przebudowy budynku mojego sąsiada, teraz chciałbym je cofnąć czy to prawda, że może być z tym jakiś problem?
 1. Prawo do odwołania opiera się na rozporządzalności, czyli to strona decyduje o tym, czy z uprawnienia tego skorzysta, jednak ustawa przewiduje tutaj pewne ograniczenia w zakresie cofnięcia. Stronie przysługuje co prawda prawo do cofnięcia odwołania przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy, ale o ile nie doprowadzi to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes społeczny. Skuteczność odwołania podlega zatem ocenie organu odwoławczego.
  Odpowiadając: może być problem, jeżeli odwołanie było zasadne.

  Nowy doklejony: 31.08.16 10:51
  Pomocne orzecznictwo:
  z uzasadnienia wyroku NSA z dnia 4.08.2008r., sygn. akt: II OSK 367/07 :

  "Naczelny Sąd Administracyjny podziela stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, że cofnięcie odwołania przez stronę jest czasowo ograniczone, a mianowicie czynność ta może być dokonana tylko zanim nastąpi wydanie decyzji przez organ odwoławczy. Oznacza to, że złożenie oświadczenia o cofnięciu odwołania może nastąpić najwcześniej bezpośrednio po wniesieniu odwołania do organu I instancji, a najpóźniej przed wydaniem decyzji drugoinstancyjnej. Zatem wniesienie podania zawierającego oświadczenie w tym przedmiocie do organu I instancji nie tworzy dla niego uprawnienia do oceny dopuszczalności cofnięcia odwołania, a już w żadnym razie do uznania, iż odwołania w ogóle nie było, jak to miało miejsce w przypadku odwołania Parafii Katedralnej. Organ I instancji do którego wpłynęło omawiane podanie niezależnie od tego czy wystąpiło to przed upływem 7 dni od przesłania odwołania, o których mowa w art. 133 kpa, zawsze obligowany jest przekazać je wraz z odwołaniem i aktami sprawy organowi odwoławczemu."
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego