Niezalogowany (Zaloguj się) lub (Zarejestruj się)
Nie pamiętasz hasła? | Masz nieaktywne konto?

Załóż nowy wątek

Aby pisać na forum, musisz się zarejestrować. Zarejestruj się

Masz już konto? Zaloguj się

Pomagają na forum

Najbardziej pomocni w miesiącu

Najaktywniejsi w miesiącu

Prawo.eu - Forum prawne

  •  
   CommentAuthorAgnes
  • CommentTime24-05-2016
   
  Mam takie pytanie: moja ciotka od kilku lat użytkuje działkę sąsiadów, którzy wyjechali za granicę. Nie została spisana żadna umowa, ale sąsiedzi o tym wiedzą. Teraz przyjechali żądają wydania ogrodu, ciotka zainwestowała tam duże kwoty, dokonała nasadzeń roślinności, postawiła nowy płot, pięknie ją zagospodarowała. Czy może żądać zwrotu tych pieniędzy, czy może uzależnić wydanie działki od zapłaty?
  •  
   CommentAuthorPrawo.eu
  • CommentTime24-05-2016 zmieniony
   
  Odpowiadając na postawione pytanie w pierwszej kolejności należy wskazać, że poniesione przez Pani ciotkę koszty związane z nasadzeniem roślinności czy budowy ogrodzenia nie mają charakteru nakładów koniecznych, ponieważ nie można ich zakwalifikować jako wydatków, których celem jest utrzymanie rzeczy w stanie zdatnym do normalnego korzystania, zgodnie z jej przeznaczeniem, jak w szczególności niezbędne remonty i konserwacja rzeczy, dokonanie zasiewów, utrzymanie inwentarza, itp. Natomiast nakłady nieodpowiadające temu celowi, a więc nakłady zmierzające do ulepszenia rzeczy (nakłady użyteczne – ulepszające) albo nadanie jej cech odpowiadających szczególnym upodobaniom posiadacza (nakłady zbytkowne) stanowią rodzaj „innych nakładów”, o których mowa w art. 226 § 1 zd. 2 k.c.

  Dokonane nakłady miały na celu podwyższenie walorów estetycznych użytkowanej działki, dlatego ciotka może co prawda domagać się ich zwrotu, ale dopiero po wydaniu nieruchomości właścicielom, nie może też uzależniać wydania działki od dokonania zapłaty.

  Pomocne orzecznictwo:

  z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2012 r. , sygn. akt: VI ACa 328/12


  "Od razu wyjaśnić także należy, iż wskazywane przez powódkę nakłady w postaci nasadzeń na nieruchomości oraz jej uprzątnięcie, nie mają charakteru nakładów koniecznych, tj. związanych z utrzymaniem rzeczy w należytym stanie. Dokonane zostały niewątpliwie w celu podwyższenia walorów estetycznych oraz funkcjonalnych działki. Tym samym, niezależnie od uznania dobrej, bądź złej wiary powódki przy władaniu rzeczą w związku z niedojściem do przeniesienia własności nieruchomości (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 1974 r., III CRN 30/74, OSP 1975, nr 3, poz. 65), roszczenie o zwrot nakładów, jako przedwczesne musiało zostać oddalone. W sytuacji bowiem, gdy nie mamy do czynienia z nakładami koniecznymi, roszczenie o ich zwrot staje się wymagalne dopiero z chwilą wydania rzeczy właścicielowi. (por. tezę wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 1967 r., III CRN 356/67, OSNCP 1968, z. 8-9, poz. 148; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2010 r. sygn. akt IV CSK 436/09, LEX nr 585879; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 1971 r., III CRN 45/70, OSNCP 1972, z. 1, poz. 9). Jak wynika zaś z ustalonego stanu faktycznego, powódka w dalszym ciągu jest posiadaczem spornej nieruchomości.".
  •  
   CommentAuthorEwaT
  • CommentTime25-05-2016
   
  A jak długo ciocia użytkuje działkę? Może doszło do zasiedzenia?
 1. Agnes:Mam takie pytanie: moja ciotka od kilku lat użytkuje działkę sąsiadów, którzy wyjechali za granicę.


  Zasiedzenie jest możliwe, ale po 20 lub 30 latach - w zależności od tego czy posiadacz działa w dobrej czy w złej wierze.

  Zgodnie bowiem z z brzmieniem art. 172 par. 1 kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej właściciele nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).

  W omawianej sprawie, jak rozumiem osoba użytkująca działkę sąsiadów wie o tym, że nie jest jej właścicielem, dlatego termin 20 letni nie wchodzi w grę, zastosowanie ma raczej par. 2 tego artykułu: "Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze."

  Jak długo ciocia posiada tę działkę, w jaki sposób weszła w jej posiadanie?
Wyślij odpowiedź
  Login Hasło
 • Formatuj odpowiedź jako
 
 
Regulamin | Polityka prywatnosci | Pomoc | Kontakt | Reklama | Zaproś znajomego